Namještaj kao rijetko koji proizvod inkorporira stil i funkcionalnost. Nakon kupovine, namještaj postaje dio svakodnevnog života kupca i treba da odgovori na različite potrebe tokom dužeg vremenskog perioda. Pored toga, namještaj često predstavlja značajniju finansijsku investiciju te se ne kupuje često. Ovo su početni izazovi sa kojim se susreću i kupci i prodavci u industriji namještaja.

Izazovi u maloprodaji namještaja

Namještaj zauzima mnogo prostora, kako u domu tako i u salonu. Od salona se očekuje da prikaže što više eksponata u prodajnom prostoru koji je limitiran različitim faktorima. Da bi se prikazao što veći broj eksponata potrebno je da salon ima veliku kvadraturu prodajnog prostora. 

Prvi izazov sa kojim se prodavci suočavaju je cijena kvadrata izložbenog salona. Kvadrat na periferiji grada je jeftiniji nego u centru ali je frekventnost kupaca u maloprodaji veća u centru nego na periferiji grada. Ovo je dilema koja se obično riješava izborom lokacije u skladu sa vrijednostima brenda. Rijetki su saloni namještaja koji mogu ili žele balansirati između ove dvije lokacije. Najčešća rješenja su saloni u obliku hala na periferiji grada ili u obliku galerija namještaja u centru. Ovaj izbor direktno utiče na cijenu namještaja a indirektno na dizajn i funkcionalnost. I jedni i drugi dolaze sa posebnim skupom izazova karakterističnih za lokaciju

Drugi izazov sa kojim se prodavci suočavaju je sam dizajn salona namještaja te prezentacije eksponata. Da li će namještaj biti prikazan kao primjer gotovog stambenog rješenja, kao istaknuti dizajnerski komad u apstraktnom okruženju ili pak kao lager gdje će svaki kvadratni metar biti maksimalno iskorišten. 

Treći izazov sa kojim se prodavci suočavaju je prikaz opcije materijala koje se mogu koristiti u izradi namještaja poput boja i vrste tkanine, vrste završetka metalnih, plastičnih i drvenih elemenata te modularnosti sa drugim komadima namještaja.

Digital signage rješenja za maloprodaju namještaja

Kvadratni metar ekrana je jeftiniji od kvadratnog metra izložbenog prostora. Ekrani u manjim izložbenim prostorima se mogu efikasno iskoristiti kako bi prikazali više proizvoda na manjem prostoru. Pored toga se mogu iskoristiti da prikažu različite varijacije jednog komada namještaja. Ukoliko je ekran interaktivan onda se kupcu omogućuje da kreira vlastite varijacije te da vidi idejna rješenja u realnom vremenu. 

Ukoliko se više ekrana kombinuje u jedan veliki ekran moguće je prikazati proizvod u prirodnoj veličini. Na ovaj način je kupcima lakše vizualizirati finalni proizvod i njegove dimezije. 

Interaktivni ekrani u salonima namještaja sa velikom kvadraturom se mogu iskoristiti za navigaciju. Na ovaj način se smanjuju prepreke između kupca i njihovog novog komada namještaja. Ovo je posebno slučaj u situacijama gdje se kupac odluči da prvobitno pregleda što više komada namještaja na svoju ruku ali eventualno zaboravi gdje se tačno u salonu nalazi komad namještaja koji im se svidio. 

Uz digital signage je moguće kombinirati metode koje se koriste u online prodaji. Primjer toga je prikaz komada namještaja koji se najčešće kupuju zajedno. Na ovaj način je moguće dodatno unaprijediti prodaju.

Kombinacijom velikih ekrana kao interaktivnom pozadinom ispred koje se nalazi eksponat moguće je prikazati kako bi izloženi komad namještaja mogao izgledati u različitim okruženjima.

Digital signage kao alat za povećanje zadovoljstva kupaca

Prodaja namještaja nije laka ali je kupovina istog još teža. Kupcima je potrebno olakšati proces kupovine gdje god je to moguće. U maloprodaji namještaja postoji izuzetan potencijal za efikasnu implementaciju digital signage. Ukoliko kupac na licu mjesta može zamisliti kako će određeni komad namještaja izgledati u njihovom domu onda se šanse za kupovinu drastično povećavaju. Viewpoint sistem omogućava prikaz sadržaja na više ekrana u isto vrijeme što virtuelno uklanja granicu koliko kombinovani ekran zaista može biti velik. Pored toga što se na ovaj način može prikazati namještaj u prirodnoj veličini također osiguravate da se vaša poruka može pročitati sa suprotnog kraja salona.