Blog
October 30, 2020

Šta je to Digital Signage?

Mnogo diskusije se vodi o značenju termina pa čak i o tome da li je samo ime ispravno, ali nema dvojbe da se nalazi svuda oko nas. Više se ne…
Menu Board
October 30, 2020

Pet ključnih prednosti digitalnih menija

Jedan od najbrže rastućih trendova Digital Signage je usvajanje digitalnih menija u ugostiteljskoj industriji. Kako se zakoni i regulacije mjenjaju, većina restorana sada primjete prednosti digitalnog naspram tradicionalnih paprinih menija.…