Brzi mikrokredit! Do novca za 15 minuta! Podnesite zahtjev online! Pozovite besplatni info broj! Dopisujte se sa nama na Messengeru, Viberu, WhatsAppu. Kao mikrokreditna fondacija ste omogućili gotovo sve kanale komunikacije sa klijentima. Olakšali ste pristup informacijama i digitalizovali poslovanje. Klijenti Vam se mogu obratiti putem omiljenih komunikacijskih platformi a pojedinima dolazite i na kućnu adresu ako treba. 

Da li postoji još nešto što možete učiniti da unaprijedite komunikaciju sa klijentima te poboljšate prodaju? Digital signage uz Viewpoint sistem je odgovor. Ipak, da bi digital signage imao željeni efekat potrebno je osigurati par stvari prije nego počnete sa projektom.

Medijska strategija

Da bi znali da li je Vaš trud urodio plodom potrebno je da imate ciljeve i načine da ih mjerite. Neki od najčešćih ciljeva su:

  • Akvizicija novih kupaca
  • Cross-sell proizvoda
  • Promocija i omogućavanje samousluge
  • Podizanje svijesti o Vašem brendu i vrijednostima

Jednom kada odredite cilj, kreirajte strategiju a ona će diktirati uslove za sve naredne etape. Ključne komponente medijske strategije treba a da budu usaglašene sa poslovnim strategijama organizacije. Sadržaj treba da bude usaglašen sa ciljevima i sa publikom. Kreiranje sadržaja treba da bude jasno definisan proces koji će osigurati da su poruka i kvalitet sadržaja uvijek u skladu. Način mjerenja je također ključna komponenta za medijsku strategiju jer samo ono što se mjeri se može i unaprijediti.

Sadržaj

Sadržaj je ključna komponenta za Vaš digital signage. Dobra stvar je što već imate sadržaj koji se plasira putem tradicionalnih i digitalnih medija te ga je samo potrebno prilagoditi za prikaz na ekranima putem digital signage sistema. Prilagođavanjem sadržaja štedite novac jer nije potreban u potpunosti nov dizajn. 

Da bi sadržaj služio svrsi a ujedno bio u skladu sa ciljevima potrebno je napraviti plan sadržaja. Plan sadržaja treba da bude u skladu sa poslovnim planom i marketing planom. Iako je proizvod jedinstven za sve, konsultujte se sa lokalnim poslovnicama jer nijanse u sadržaju mogu donijeti veliku razliku u rezultatima.

Kako bi znali da sadržaj ispunjava ciljeve potrebno je mjeriti rezultate oglašivačkih napora prije, tokom i nakon kampanja. Najčešće mjere koje se koriste su:

  • Svijest o proizvodu, odnosno da li klijenti sada znaju više o proizvodima koji se nude i o njihovim karakteristikama.
  • Prodaja, odnosno da li se podignuta svijest o proizvodu može direktno povezati sa rastom prodaje.
  • Angažiranost klijenata, odnosno da li klijenti koriste digital signage koji im je na raspolaganju ili i dalje podjednako traže pomoć od osoblja. Uposlenici mogu pružiti dodatne informacije tako što će ocijeniti da li su se pitanja klijenata promijenila i da li sada traže više ili manje objašnjena za proizvode koji su plasirani na ekrane.

Pozicioniranje ekrana

Ekrani se najčešće pozicioniraju u poslovnicama tamo gdje ima mjesta. Ovaj pristup, iako praktičan, ne donosi najbolje rezultate. Ako je nešto bitno, sigurno neće biti postavljeno u pozadinu ili tamo gdje neće moći biti viđeno. Kada se ekrani pozicioniraju na ključna mjesta u poslovnici te se na njima prikazuje relevantan sadržaj u skladu sa pozicijom onda je efekat mnogo veći. Primjer toga su ekrani iza službenika koji bi trebali prikazivati informacije o kojima se za detalje treba konsultovati sa službenikom. Ovaj set informacija nema potrebe da se prikazuje bilo gdje drugo. Ukoliko postoji prostor za čekanje ekrani trebaju da nude opciju samosuluge kako bi olakšali proces za klijenta. Kao i ostali ključni elementi i ovaj bi trebao da je u skladu sa strategijom i ciljevima koji se žele postići.

Tehnologija 

Tehnologiju treba posmatrati kao nešto više od ekrana na kojima se prikazuje sadržaj. Primjer toga su tableti koji su pozicionirani između pametnih telefona i monitora odnosno ekrana. Oni omogućavaju viši stepen interaktivnosti od ekrana velikih dijagonala te ujedno mogu prikazati sadržaj na vidljivij način od pametnih telefona. Također, ne moraju biti fiksirani te ih mogu koristiti i uposleni i klijenti zajedno. 

Finansijske institucije poput mikrokreditnih organizacija posjeduju ogromnu količinu podataka. Ovaj sadržaj se može učiniti interesantnim u zavisnosti od načina prikazivanja. Uvidi, trendovi i kalkulatori se mogu prikazivati na ekranima kako bi svi prisutni u poslovnici imali pristup informacijama u realnom vremenu.

Društvene mreže su idealan oblik tehnologije koji se može plasirati na ekrane uz digital signage. Svi napori za unapređenje brenda poput lokalnih sponzorstava, uspješnih priča te izjava zadovoljnih klijenata se mogu ponovo iskoristiti ali ovaj put uz digital signage. Ako već pratite preglede i interakcije na profilima na društvenim mrežama onda to možete uraditi i u poslovnicama. Istina, ove informacije se neće pojaviti u sedmičnim izvještajima društvenih mreža ali možete fizički povećati svoj doseg i frekvenciju.

Digital signage za mikrokreditne organizacije

Digital signage u poslovnicama je jedinstven kanal komunikacije. IT odjel je uvijek zauzet zbog cyber sigurnosti i konstantnim napredovanjem tehnologija za transakcije dok je marketing odjel uvijek okupiran novim trendovima i algoritmima u digitalnom svijetu. Ovakva situacija ne ostavlja dovoljno prostora da se posvete interni resursi za digital signage te je angažovanje ekspertnog tima, poput Viewpointa, sasvim logičan korak. Ukoliko već imate ekrane na raspolaganju onda je ovaj korak još lakši. 

Iskoristite potencijale koje Viewpoint digital signage sistem nudi te unaprijedite komunikaciju sa svojim klijentima.