Snažnija reputacija i prepoznatljivost brenda.

 

NLB Banka d.d., Sarajevo je dio NLB Grupacije, najveće banke i finansijske institucije u Sloveniji, čiji je osnovni fokus poslovanja na tržištima jugoistočne Evrope (Makedonija, Kosovo, BIH, Crna Gora i Srbija).

Skoro dva miliona klijenata, privrednika i građana, ukazalo je povjerenje NLB bankama na svim tržištima poslovanja. NLB Banka d.d., Sarajevo se u svom poslovanju vodi sprovođenjem strategije sa fokusom na korisničko iskustvo, u skladu s kojom se nastavlja pozicionirati kao regionalni šampion koji nudi sveobuhvatne bankarske usluge fizičkim i pravnim licima.

Posebnu pažnju Banka posvećuje razvoju novih bankarskih usluga, novih kanala distribucije usluga, kao i većoj dostupnosti usluga Banke klijentima, čime Banka kontinuirano gradi snažniju reputaciju i prepoznatljivost brenda.

ViewPoint sistem smo izabrali prvenstveno zbog sigurnosnog aspekta. Jednostavno se uklopio u postojeću infrastrukturu te nije zahtijevao posebne iznimke. Lakoća korištenja sistema nam je potvrdila da smo izabrali pravog partnera. Klijenti su pokazali dodatni interes već prilikom instaliranja ekrana. Uz ViewPoint smo sigurno jedan korak bliže ostvarenju naših ciljeva.

Berina Belkić Tepić, Voditelj Odjela za PR & Marketing

Izazov

NLB banka d.d. posjeduje 38 poslovnica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Poslovnice su smještene na prominentnim lokacijama gdje je izražen promet stanovništva. U skladu sa politikama razvoja, banka nudi nove i unaprijeđene usluge na redovnoj osnovi. Za komuniciranje banka koristi tradicionalne i digitalne medije. Oglašavanje zahtjeva određenu pripremu i kordinaciju te iziskuje određene troškove. Period oglašavanja je limitaran vremenom i direktno je povezan sa uloženim novcem. Cilj banke je da privuče nove klijente sa unaprijeđenim uslugama i da unaprijedi iskustvo postojećih klijenata. Izazov za NLB banku je da poboljša komunikaciju sa klijentima iako su kapaciteti tradicionalnih i digitalnih medija u potpunosti iskorišteni.

Rješenje

Digital signage, kao dodatni vlastiti kanal komunikacije se nameće kao logično rješenje. Za dio godišnjeg budžeta za oglašavanje NLB banka je opremila svoje poslovnice dodatnim ekranima i povezala ih u jedinstvenu mrežu za oglašavanje uz pomoć ViewPoint sistema. Kako bi zadovoljila sigurnosne standarde koji su karakteristični za finansijske institucije NLB banka je odabrala on-premise rješenje. Cjelokupni sistem je instaliran na servere banke te je sada dio zatvorenog mrežnog sistema. Na ovaj način su zadovoljeni sigurnosni standardi te sada NLB Banka ima na raspolaganju vlastitu mrežu za oglašavanje gdje nema ograničenja u vremenu i broju prikazivanja. Pored toga, sada ima vlastiti prostor za OOH oglašavanje na prominentnim lokacijama diljem FBiH. Sadržaj koji se plasira ViewPoint sistemom je isti onaj koji je prethodno korišten za tradicionalne i digitalne medije te nema dodatnih troškova za kreiranje istog. Osim što je NLB banka unaprijedila komunikaciju sa svojim klijentima također je i osvježila izgled poslovnica u skladu sa globalnim trendovima. Ukupni dojam je izrazito pozitivan te je već za prvih mjesec dana korištenja sistema povećan broj upita za dodatnim uslugama banke.