Menu Board
24 Oktobra, 2017

Pet ključnih prednosti digitalnih menija

Jedan od najbrže rastućih trendova Digital Signage je usvajanje digitalnih menija u ugostiteljskoj industriji. Kako se zakoni i regulacije mjenjaju, većina restorana sada primjete prednosti digitalnog naspram tradicionalnih paprinih menija.…